Věra Ďurovcová

Věra Ďurovcová

Autorský tým: Nikol Dvořáková, Anna Hlavničková, Agáta Martínková a Michala Nechvílová
Pedagogické vedení: PhDr. Petr Středa, Ph.D.
Škola: ZŠ Pardubice-Polabiny 3, npor. Eliáše 344

Zdeněk Dymák

Zdeněk Dymák

Autorský tým: Daniel Drábek, Veronika Holušová, Jan Hrubý, Tomáš Jelínek a Tomáš Veverka
Pedagogické vedení: Mgr. Zita Kudrnová
Škola: ZŠ Staňkova

Josef Hrdý

Josef Hrdý

Autorský tým: Anna Černíková, Sára Gobernacová, Karolína Jiráková a Klára Vašíčková
Pedagogické vedení: Mgr. Zita Kudrnová
Škola: ZŠ Staňkova

Zdeněk Jirásek

Zdeněk Jirásek

Autorský tým: Jakub Cibulka, Dominik Davies, Daniel Gregor, Mattias Ryšavý a Lukáš Vaníček
Pedagogické vedení: Mgr. Daniel Vychodil
Škola: ZŠ Waldorfská

Josef Kubát

Josef Kubát

Autorský tým: Štefan Jiránek, Nikola Kiezler, Julie Molnárová, Kateřina Pecháčková a Adam Tihon
Pedagogické vedení: Mgr. Anna Kučerová
Škola: ZŠ Závodu Míru

Libor Kudláček

Libor Kudláček

Autorský tým: Roman Nguyen Trinh Dinh, Natálie Kubátová a Tereza Žižková
Pedagogické vedení: PhDr. Petr Středa, Ph.D.
Škola: ZŠ Pardubice-Polabiny 3, npor. Eliáše 344

Michael Marel

Autorský tým: Matěj Grössl, Matěj Kábele a Jakub Marel
Pedagogické vedení: Mgr. Jakub Ošlejšek
Škola: ZŠ Dubina

Alena Mašková

Alena Mašková

Autorský tým: Kristýna Dudková, Patrik Nešetřil, Filip Odvárka, Vasyl Pop a Jindřich Sekyrka
Pedagogické vedení: Mgr. Martina Lukáčová
Škola: ZŠ Bratranců Veverkových

Miloslav Musil

Miloslav Musil

Autorský tým: Jakub Dvořák, Johana Klecová, Adéla Králíčková, Adam Pavlík a Daniel Pavolko
Pedagogické vedení: Mgr. Jarmila Křivková
Škola: ZŠ Polabiny I

Miroslav Petráň

Miroslav Petráň

Autorský tým: Adéla Burešová, Anna Sofie Cyrkel, Adéla Jirásková, Natálie Marholdová, Barbora Šimonová a Veronika Weinhauerová
Pedagogické vedení: Mgr. Anna Kučerová
Škola: ZŠ Závodu Míru

Jiří Razskazov

Autorský tým: Michala Kučerová, Pavlína Rejhlová a Klára Smetáková
Pedagogické vedení: Mgr. Jakub Ošlejšek
Škola: ZŠ Dubina

František Vávra

Autorský tým: Jakub Vávra a Ivo Žabenský
Pedagogické vedení: Mgr. Martina Poláková
Škola: ZŠ Dubina