Mgr. Magdaléna Benešová

magdalena.benesova@postbellum.cz
(+420) 777 268 183

Mgr. Hana Hniličková

hana.hnilickova@postbellum.cz
(+420) 608 355 069

Mgr. Vendula Müllerová

vendula.mullerova@postbellum.cz
(+420) 728 461 848

Mgr. Kristýna Bardová

kristyna.bardova@postbellum.cz
(+420) 731 831 999

Mgr. Pavla Semeráková

pavla.semerakova@postbellum.cz
(+420) 603 271 426

Marie Bohuňovská

marie.bohunovska@postbellum.cz
(+420) 608 666 416

Mgr. Dagmar Erbenová, Ph.D

dagmar.erbenova@postbellum.cz
(+420) 732 201 794

Mgr. Jitka Šimková

jitka.simkova@postbellum.cz
(+420) 727 878 330

Mgr. Michal Šimek

michal.simek@postbellum.cz
(+420) 608 718 898

Mgr. Michal Šimek

michal.simek@postbellum.cz
(+420) 608 718 898

MgA. Kristýna Koblasová

kristyna.koblasova@postbellum.cz
(+420) 601 556 695

Mgr. Eva Mikulášková

eva.mikulaskova@postbellum.cz
(+420) 776 036 788

Mgr. Eva Mikulášková

eva.mikulaskova@postbellum.cz
(+420) 776 036 788

Mgr. Tereza Slachová

tereza.slachova@postbellum.cz
(+420) 776 238 290

Mgr. Tereza Slachová

tereza.slachova@postbellum.cz
(+420) 776 238 290

Ing. Helena Brožková

helena.brozkova@postbellum.cz
(+420) 736 213 708

Mgr. Anna Königsmarková

anna.konigsmarkova@postbellum.cz
(+420) 737 944 978

Mgr. Magdaléna Sadravetzová

magdalena.sadravetzova@postbellum.cz                                                                                                                                                                                                    (+420) 774 306 036

MgA. Kristýna Koblasová

kristyna.koblasova@postbellum.cz
(+420) 601 556 695

Mgr. Zuzana Ouhrabková

zuzana.ouhrabkova@postbellum.cz
(+420) 730 648 096

Mgr. Vendula Kubín

vendula.kubin@postbellum.cz

(+420) 736 646 016