Nakladatel, kterého vyslýchali kvůli koncertu Jaroslava Hutky a který se v roce 1989 aktivně zapojil do sametové revoluce

Autorský tým: Michala Kučerová, Pavlína Rejhlová a Klára Smetáková
Pedagogické vedení: Mgr. Jakub Ošlejšek
Škola: ZŠ Dubina

„V osmdesátým druhým tak to bylo ošklivější na té policii. Tam jsem byl asi osmnáct hodin a tam na mě zkoušeli úplně všechno. A já jsem už věděl od těchhle lidí, že nesmím nic podepsat, tak jsem jim nic nepodepsal, a dokonce pak jsem je donutil k tomu, aby mě asi ve čtyři ráno odvezli zase zpátky domů na Slovany.“

Pamětník Jiří Razskazov