Dlouholetý ředitel gymnázia, který v listopadu 1989 pořádal protestní pochod studentů v Pardubicích

Autorský tým: Štefan Jiránek, Nikola Kiezler, Julie Molnárová, Kateřina Pecháčková a Adam Tihon
Pedagogické vedení: Mgr. Anna Kučerová
Škola: ZŠ Závodu Míru

„Druhý den ráno, když jsme u nás měli jednu placenou svazačku a ta přišla taková nejistá. – Jste ještě ředitelem? –  Já říkám: No, asi jo. – Pokud vím, tak jste byl večer včera krajským výborem odvolán jako ředitel.“

Josef Kubát - reportáž