Signatář Několika vět, který spoluzakládal Občanské fórum v Pardubicích v r. 1989

Autorský tým: Roman Nguyen Trinh Dinh, Natálie Kubátová a Tereza Žižková
Pedagogické vedení: PhDr. Petr Středa, Ph.D.
Škola: ZŠ Pardubice-Polabiny 3, npor. Eliáše 344