Příběhy pardubických pamětníků ožily v sametovou neděli díky dětem

Listopadové události roku 1989 si lidé v Pardubicích připomněli v neděli 17. listopadu také závěrečnou prezentací projektu Příběhy našich sousedů. V symbolických prostorách Východočeského divadla mohli vidět příběhy dvanácti pamětníků, z nichž někteří byli přímými účastníky událostí před 30 lety, jiní vzpomínali, jaký byl život za totality a jak se dotkl právě jich a blízkého okolí.

Vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů realizovala na osmi pardubických základních školách nezisková organizace Post Bellum díky finanční podpoře Magistrátu města Pardubic. Letošním během projektu se město Pardubice zapojilo do oslav sametové revoluce Nezapomeňme, kterých se účastnilo více než 30 měst po celé České republice.

V pardubickém divadle se sešlo kolem 200 lidí – žáků, rodičů, přátel pamětníků, ale i lidí z řad široké veřejnosti, kteří si nejprve vyslechli pozdrav a osobní vzpomínku primátora Pardubic Martina Charváta, poté se svou krátkou řečí vystoupil ředitel východočeské pobočky Paměti národa Tomáš Heller. Pak už podium patřilo žákovským týmům. Těch se letos sešlo dvanáct z celkem osmi pardubických škol a tak byl program opravdu nabitý.

Diváci viděli osudy pamětníků, kteří měli osobní zkušenosti s procesem kolektivizace a kteří o své rodinné dědictví museli bojovat s velkým odhodláním, viděli příběhy lidí, kteří se v osudné dny listopadu 1989 účastnili demonstrací, pořádali happeningy, začali promlouvat do politiky a někteří se v ní potom v aktivní podobě objevovali po dlouhá léta. Vyslechli i vzpomínky dlouholetého ředitele gymnázia Dašická, pana Josefa Kubáta, nebo třeba pohled z kulturní sféry pana Miloslava Musila. Nechyběly ani příběhy tak říkajíc z druhé strany, takže zazněla i osobní vzpomínka příslušníka pohotovostního pluku VB.

Přestože letošní ročník nebyl soutěžní, ale přehlídkovou záležitostí, nechyběla v hledišti tříčlenná porota ve složení Irena Schoberová (pedagožka), Lukáš Dubský (novinář) a Miroslav Tyč (historik), která prezentace pečlivě sledovala a která následně žákovským týmům dávala cennou zpětnou vazbu na jejich výkony, aby žáci věděli, kde jsou jejich silné a slabé stránky. Všichni žáci, učitelé i pamětníci obdrželi drobné dárky od města Pardubice, Východočeského divadla a Post Bellum.

Celá akce byla zakončena neformálním setkáním v prvním patře divadla, kde se mohli všichni účastníci projektu i zájemci z řad široké veřejnosti ještě jednou potkat a společně diskutovat nad věcmi minulými a palčivě aktuálními.