Dcera sedláka, která nemohla studovat medicínu, protože otec odmítl vstoupit do JZD

Autorský tým: Nikol Dvořáková, Anna Hlavničková, Agáta Martínková a Michala Nechvílová
Pedagogické vedení: PhDr. Petr Středa, Ph.D.
Škola: ZŠ Pardubice-Polabiny 3, npor. Eliáše 344

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa