Syn sedláka, který nemohl studovat, protože otec odmítl vstoupit do JZD a byl kvůli tomu vězněn

Autorský tým: Anna Černíková, Sára Gobernacová, Karolína Jiráková a Klára Vašíčková
Pedagogické vedení: Mgr. Zita Kudrnová
Škola: ZŠ Staňkova