Pionýrská vedoucí, která celý život zasvětila práci s dětmi

Autorský tým: Kristýna Dudková, Patrik Nešetřil, Filip Odvárka, Vasyl Pop a Jindřich Sekyrka
Pedagogické vedení: Mgr. Martina Lukáčová
Škola: ZŠ Bratranců Veverkových

„Tenkrát mi bylo 19 a odstěhovali jsme se tam proto, že vlastně zaměstnání v tom československým pionýrským táboře bylo prestižní zaměstnání, tam se jen tak někdo nedostal. Pro lidi, který pracovali v oblasti pionýrské organizaci, tak to byla jakási čest.“

Alena Mašková - reportáž