Eva Merclová

Eva Merclová

Autorský tým: Luisa Olivie Bultová, Ruban Georgij, Marek Kolář, Tomáš Plachý, Natálie Synáčková
Pedagogické vedení: Mgr. Magdaléna Kafková
Škola: ZŠ Emy Destinnové