O zakládání podnikání v dobách socialismu a plusech i mínusech udržování kontaktu se Západem.  

Autorský tým: Isabella Ravelesse, Edita Jasmína Nejezchlebová, Laura Čeledová, Fred Dian a Anna Kalivodová
Pedagogické vedení: Mgr. Vladimír Nejedlý
Škola: ZŠ Věry Čáslavské

„Já jsem měl styky a udržoval jsem styky, ani jsem se s nimi netajil, s “n“ lidmi ze západní Evropy.“

Martin Dresler: Rozhlasová reportáž