Jubilejní 10. ročník projektu Příběhy našich sousedů byl slavnostně ukončen. V plném sále Na Marjánce na pražském Břevnově představilo svou půlroční práci jedenáct týmů z místních základních škol.

Přípravy a generální zkoušky probíhaly už od odpoledne, nervozita i mírný chaos ale opadl už při zahajovacím hudebním vstupu dua 2CentBand. Po hudbě otevřela akci úvodním slovem Mariana Čapková, místostarostka Městské části Praha 6 pro školství, která připomněla důležitost znalosti moderních dějin a navodila milou a příjemnou atmosféru. V tomto duchu se nesl celý večer.

Všechny týmy, ačkoliv často v polovičním složení kvůli nemocem, zvládly své výstupy bez zaváhání a s úsměvem. Jako první vystoupil tým ze ZŠ Emy Destinnové, který představil příběh pamětnice Evy Merclové. Ta byla v jedenácti letech po zatčení rodičů gestapem uvězněna v internačním táboře. Nyní z první řady s úsměvem pozorovala “svůj” tým, který ji děkoval za věnovaný čas. Vtipnými příhodami ze života chemika Karla Voplakala, vyznamenaného za vyjímečný přínos k rozvoji vědy, pokračoval tým ze ZŠ Petřiny-Sever a představil tak jeho úplné začátky s chemií. Další tým vystoupil v souladu s příběhem pamětníka v bílých pláštích a pan Alois Volkman, lékař a básník, si tak mohl vyslechnout svou vlastní báseň v podání žákyň 9. třídy ze ZŠ Červený Vrch. Tým ze ZŠ Věry Čáslavské vzpomínal s humorem sobě vlastním na rozhovor u pamětníka Martina Dreslera a jeho vyprávění o životě za socialismu. I on si s týmem podal ruku a převzal drobné poděkování. První část prezentací zakončili žáci ze ZŠ T.G. Masaryka-Ruzyně, kteří vyprávěli o archeologovi Ivanu Krutinovi a mj. o jeho životě v Rusku.

Po hudební přestávce, do které se luskáním a tleskáním zapojil celý sál, zahájili druhou část programu žáci ze ZŠ Na Dlouhém lánu. Vojenský marš přenesl publikum do 30. let, kdy jejich pamětníku Richardu Seemannovi, tehdy vedenému jako míšenec, hrozil transport do koncentračního tábora. Radosti i strasti účasti na půlročním projektu představily v krátkých scénkách žákyně ze ZŠ J.A. Komenského, které zpracovávaly příběh Marie Zemanové. Pokračoval tým ze ZŠ Pod Marjánkou s prezentací o Jindřichu Vítovci, profesoru metrologie. Novinář Ondřej Soukup, expert na Rusko a postsovětské státy, si pak vyslechl svůj životní příběh ve zrychlené verzi od týmu ze ZŠ Norbertov. Žáci a žákyně ze ZŠ Dědina zpracovávali vyprávění fotbalisty a trenéra Vernera Ličky, který si při jejich prezentaci s pobavením prohlížel sám sebe jako animovanou postavičku. Na závěr vystoupil tým ze ZŠ Nám. Svobody s povídáním o Jitce Vlčkové, bývalé svazačce, která byla po vyloučení ze strany a práce nucena začít úplně nanovo. S dojetím si vyslechla o svém životě a převzala od týmu květinu.

Kromě potlesku dostali žáci a žákyně ke své půlroční práci zpětnou vazbu od poroty, a to od vojenského historika Eduarda Stehlíka, spisovatelky Barbory Šťastné a učitelky Heleny Novákové. Ti hodnotili každý ze své perspektivy a pokryli tak celou šíři projektu – od poznání moderních dějin (a jejich přiblížení prostřednictvím konkrétního člověka ze sousedství, orientace v historickém kontextu, vytvoření vlastního vztahu k dějinám 20.století), přes žurnalistické schopnosti (psaní životopisu, tvorba scénáře, výběr klíčových událostí pro stavbu příběhu), po další kompetence jako kritické myšlení, práce v týmu nebo plnění dlouhodobě vytyčených cílů.

Za svou půlroční práci a vloženou energii si všichni aktéři projektu, tedy nejen žákovské týmy, ale i zapojení pedagogové a pamětníci, zaslouženě odnesli taštičky s poukázkami a předměty, které laskavě věnovali firmy a živnostníci, a to Papírníci, Kavárna Jen Tak, Angelato, Kino Dlabačov, Galerie DOX, Dramox, Usedlost Ladronka, OC Šestka, NaFilM: Národní filmové muzeum, GAME WORLD – muzeum her, JumpPark Zličín, La Fabrika, Deník N, DVTV.cz a ZOO Praha.

Po žákovských prezentacích se publikum přesunulo ke sladkému občerstvení, které na akci věnovali kavárna Růžový Transporter přímo z Bělohorské ulice, Donut worry be happy a Bubenečská Ovocná cukrárna z Dejvic. Děkujeme!

 

Prezentací provedla moderátorka Barbora Sochorová
Fotocredit: Aleš Otava a Hanka Krejbichová Photography
Projekt Příběhy našich sousedů na Praze 6 byl financován MČ Praha 6.