Vášnivý šachista a archeolog, který se podílel na významných výzkumech jak v Česku, tak v Rusku, kde také prožil důležitá léta svého studia.

Autorský tým: Pavla Havelková, Leonie Van Luxemburg, Aram Jurík a Mikuláš Peťko
Pedagogické vedení: Mgr. Tomáš Hajlek
Škola: ZŠ T.G. Masaryka – Ruzyně

„Lomonosovova to byla neuvěřitelná záležitost, tam bylo srocení národů, něco jako Babylonská věž.“

Ivan Krutina: Rozhlasová reportáž