Lumír Čmerda

Lumír Čmerda

Autorský tým: Marie Matonohová, Valerie Šurániová, Valentýna Vlasyuk
Pedagogické vedení: Mgr. Libor Šrámek
Škola: ZŠ Drtinova

Mája Fricová

Mája Fricová

Autorský tým: Adrielly Soares Maciel, Anna Slabihoudková, Simona Szabová
Pedagogické vedení: PhDr. Simona Vlčková
Škola: ZŠ Radlická

Milada Jelínková

Milada Jelínková

Autorský tým: Anna Řeháková, Adéla Steinbauerová, Kristýna Svobodová
Pedagogické vedení: Mgr. Jana Motyčková, Mgr. Tomáš Urbanec
Škola: ZŠ Barrandov II

Petr Karlík

Petr Karlík

Autorský tým: Jan Karlík, Matěj Řezáč
Pedagogické vedení: Mgr. Jana Motyčková
Škola: ZŠ Barrandov II

Hana Lobkowiczová

Hana Lobkowiczová

Autorský tým: Lucie Berková, Veronika Břeská, Mirjam Kombercová, Sofia Muhammadová
Pedagogické vedení: Mgr. Jana Motyčková
Škola: ZŠ Barrandov II

Milan Práger

Milan Práger

Autorský tým: Tomáš Kuzmanič, Matěj Převrátil, Jaroslav Šána, Ondřej Ulrich
Pedagogické vedení: PhDr. Simona Vlčková
Škola: ZŠ Radlická

Hana Procházková

Hana Procházková

Autorský tým: Elena Borin, Tereza Matajzíková, Barbora Nováková
Pedagogické vedení: Mgr. Tomáš Urbanec
Škola: ZŠ Barrandov II

Dana Seidlová

Dana Seidlová

Autorský tým: Hana Břízová, Lenka Horčičková, Helena Hrabánková, Kateřina Kracíková
Pedagogické vedení: Mgr. Jana Motyčková
Škola: ZŠ Barrandov II

Václav Vlček

Václav Vlček

Autorský tým: Filip Eliáš, Narek Kočaryan, Vlastimil Jan Novotný
Pedagogické vedení: PhDr. Simona Vlčková
Škola: ZŠ Radlická