Příběh rodiny z Košíř, kterou komunisti připravili o hospodářství

Autorský tým: Elena Borin, Tereza Matajzíková, Barbora Nováková
Pedagogické vedení: Mgr. Tomáš Urbanec
Škola: ZŠ Barrandov II

„Můj muž pocházel tady z tohohle toho statku. A to byl tenkrát statek, hospodářská usedlost. Moje tchýně tady hospodařila. Manžel vystudoval architekturu, v květnu 1950 skončil a my jsme se vzali. On šel od října na vojnu a v listopadu to tady babička musela odevzdat. Protože jí předepsali takový dodávky, který nemohla splnit, tak to musela dobrovolně odevzdat. Zabral to Státní statek Praha. My jsme bydleli nahoře. Jenomže v přízemí bydleli krmiči. Tady bylo 20 krav! Několik párů koní.. Tak ti bydleli tady dole. A zahradu nám taky sebrali, jenom nám nechali tři řady stromů.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Hana Procházková: Rozhlasová reportáž