Za války totálně nasazená v pracovním táboře v Křivoklátě

Autorský tým: Adrielly Soares Maciel, Anna Slabihoudková, Simona Szabová
Pedagogické vedení: PhDr. Simona Vlčková
Škola: ZŠ Radlická

„Prudce se otevřely dveře, a tam vešel takovej jako německej voják. Postavil se před lavici a teď si nás prohlížel. Paní profesorka byla vykulená, co se to děje, a za ní přišel pan ředitel a říká, že Kuratorium für Jungen und Mädchen potřebuje administrativní sílu, takže si nechali předložit studijní výsledky. Já jsem ztuhla, všechny holky se otočily na mě, co se to děje. No, paní profesorka takhle udělala rukou, abych vstala, aby mě viděl. A pan řiditel říkal, abych po skončení vyučování přišla za ním do ředitelny, že mně řekne, kde budu pracovat.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Maja Fricová: Rozhlasová reportáž