Za německé okupace ilegálně skautem

Autorský tým: Tomáš Kuzmanič, Matěj Převrátil, Jaroslav Šána, Ondřej Ulrich
Pedagogické vedení: PhDr. Simona Vlčková
Škola: ZŠ Radlická

„Tato akce – já jsem si to tehdy neuvědomil vůbec, že mohla být nebezpečná, kdyby na to Němci přišli – vyvrcholila ilegálním táborem u Bechyně. Tam jsme se učili základní skautské dovednosti, učili jsme se skautský slib, co to je skautský zákon. Tábor potom skončil tím, že já a ti mí dva kamarádi jsme složili skautský slib. Já jsem skautoval od toho roku 40 a potom od roku 45 do roku 48. Někteří ilegálně pokračovali a taky to odnesli žalářem desetiletým nebo tříletým.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Milan Práger: Rozhlasová reportáž