Žáci z Prahy 5 představili životy svých neobyčejných sousedů veřejnosti a odborné porotě.

Slavnostní závěrečná prezentace proběhla v pondělí 19. června v sále Střední odborné školy Drtinova. Děti ze základních škol se tak se svými pamětníky setkaly symbolicky na místě, kam mnozí z nich ve 30. letech 20. století sami chodili do školy.

Všech devět žákovských týmů z Prahy 5 se letos rozhodlo zaznamenat vzpomínky pamětníků prostřednictvím rozhlasových reportáží, s nimiž se porota seznámila v dostatečném předstihu ještě před závěrečnou prezentací. V sále během slavnostního odpoledne porotci rozdělovali další body na základě svých dojmů z vystoupení dětí na veřejnosti. V porotě zasedli historička a bývalá šéfredaktorka portálu Paměť národa Barbora Kreuzerová, učitelka dějepisu ze Základní školy nám. Jiřího z Lobkovic Helena Černá a dlouholetý spolupracovník Českého rozhlasu novinář Ondřej Novák.

Třetí místo obsadil tým ze ZŠ Barrandov II s reportáží o paní Daně Seidlové, na druhém místě skončil tým ze ZŠ Drtinova s příběhem pana Lumíra Čmerdy a jako nejlepší práci porota vyhlásila reportáž týmu ze ZŠ Barrandov II o paní Haně Lobkowiczové. Výsledky byly nicméně velmi těsné, a jak porotci na konci prezentace zdůraznili, naše gratulace patří všem dětem, které se projektu zúčastnily!