Za války na samotě v jižních Čechách

Autorský tým: Anna Řeháková, Adéla Steinbauerová, Kristýna Svobodová
Pedagogické vedení: Mgr. Jana Motyčková, Mgr. Tomáš Urbanec
Škola: ZŠ Barrandov II

„Ráno se probudíme, vedle za zahradou byla louka a tam byli Rusáci! Teď ti lidi, ti  byli úplně nešťastní, ti Němci, ti se hrozně báli. Tatínek udělal takovou přehradu a oni se mezi tím uhlím a tou přehradou schovali. A mezi nima byl pes, zlej vlčák. No a Rusáci přišli do baráku a všechno bylo jejich!“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Milada Jelínková: Rozhlasová reportáž