Příběhy našich sousedů na jihlavských školách

V tomto školním roce již počtvrté navštíví žákovské dokumentaristické týmy ze základních škol z Jihlavy své sousedy, aby zaznamenaly jejich celoživotní vzpomínky. V rámci projektu Příběhy našich sousedů, který pořádá organizace Post Bellum za podpory města Jihlavy, pak pamětnická vyprávění zpracují a předají dál, aby nezůstala zapomenuta. Do projektu se letos zapojí 8 základních škol, gymnázium a poprvé i SCIO škola. Děti, se svými učiteli a zároveň vedoucími týmů, se těší, jak budou poznávat a dále zpracovávat vzpomínky pamětníků a díky jejich vyprávění poznají důležité milníky historie. Příběhy svých pamětníků představí děti široké veřejnosti 27. února 2019 v gotické síni jihlavské radnice.