Ve středu 27. února 2019 již počtvrté v Jihlavě prezentovaly týmy dětí příběhy pamětníků v krásném prostředí gotické síně jihlavské radnice.

Životní příběhy 13 pamětníků zaznamenali a zpracovali žáci z devíti základních škol (z toho jedna speciální ZŠ), soukromé školy a studenti gymnázia. Tento projekt finančně podpořil magistrát města Jihlavy.
Jedno celé pololetí pracovalo 50 dětí a studentů pod vedením svých pedagogů jako dokumentaristé, aby své výsledky mohli naživo prezentovat nejen těm, kteří jim vyprávěli své životní příběhy, ale i příznivcům a zájemcům, kterých se sešlo velké množství. K výsledkům, které diváci na radnici sledovali, se žáci propracovávali poznáváním historie ze vzpomínek pamětníků, ale i studováním archivních materiálů, fotografií a také tematicky zaměřenými vycházkami po stopách příběhů. Dva týmy vyrazily do Prahy – Archivu bezpečnostních složek ČR.

Prezentace začala úvodním slovem primátorky města Karolíny Koubové. Mluvila o „atomizaci společnosti“, kdy většina lidí komunikuje mobilem a zajímá se nanejvýš o pár lidí, kteří jsou nejblíž a hlubší souvislosti jim unikají; přitom tento projekt pomůže vzájemně přiblížit generace.Poté hudební trio ze ZUŠ zahrálo Tarantelu Camila Saint Saënse a moderátor Petr Palovčík představil projekt a porotu, na které ležel těžký úkol – vybrat nejlépe zpracovaný příběh. Porota byla ve složení Jana Pechová (novinářka), Zdeňka Pavlíčková (za učitele) a Zdeněk Geist (historik). Pár slov za Post Bellum pronesla Magdalena Hýrková.

Jako první vystoupili žáci ZŠ Kollárova s příběhem pana Vladimíra Kříže, který se v socialistickém Československu stal konzulem knížectví Hutt River. Nejen proto byl v hledáčku StB. StB pana Kříže přesvědčovala, aby se stal jejich agentem. Pan Kříž podepsal spolupráci za slib, že bude smět vycestovat do Rumunska. Jakmile se tak stalo, pan Kříž s manželkou z Rumunska emigrovali na diplomatický pas knížectví Hutt River.
Následovaly další prezentace – děti ze ZŠ E. Rošického zdramatizovaly příběh Věry Sosnarové. Ta se ve svých 14 letech ocitla v gulagu a její vzpomínky sepsal J. S. Kupka v knize „Krvavé jahody“. Hned dva dívčí týmy svou prezentaci zrýmovaly. V podání ZŠ Křížová si diváci vyslechli báseň o životě historika Ladislava Vilímka a dívky ze ZŠ Seifertova zveršovaly příběh politického vězně a věřícího člověka pana Josefa Sedláka. Děti ze ZŠ Havlíčkova prezentovali příběh Františka Jirouška jako reportáž do TV.

Za pozornost určitě stáli všichni pamětníci a jejich příběhy. Všechny týmy své výstupy pojaly originálně a nápaditě. Více než polovinu příběhů alespoň částečně děti ztvárnily herecky. Porota tak měla velmi těžkou práci s přidělováním bodů.Po skončení prezentací, požádal pamětník pan Jiroušek moderátora, aby za něj přečetl jeho připravený projev. Pan Jiroušek ještě pamatuje prezidenta Masaryka, ve svých 94 letech věří, že Češi jsou velmi nadaný národ s velkým potenciálem, a na závěr svého projevu popřál národu život ve svobodě. Tato slova měla v sále velký potlesk.

Díky perfektnímu zpracování – životopisu, rozhlasové reportáži, videoreportáži, kreslenému komiksu a zajímavé prezentaci příběhu paní Květoslavy Čaloudové zvítězili žáci ZŠ E. Rošického Lukáš Kříž a Ondřej Stejskal, jehož na radnici musela zastoupit mladší sestra, protože Ondřej se na prezentaci dostavil rovnou z nemocnice. Na vítězství má podíl i paní učitelka Jiřina Nápravníková.
Druhé místo obsadili žáci ZŠ Havlíčkova s příběhem Františka Jirouška. Svou prezentační „reportáž“ děti začaly mobilizací r. 1938, kterou pan Jiroušek pamatuje, přes jeho totální nasazení a bombardování Stuttgartu odkud utíkal. Tento tým pracoval pod pedagogickým vedením Mgr. Aleny Lapešové.

Třetí místa byla hned dvě díky bodové shodě. Protože se porota nemohla rozhodnut, komu třetí místo přidělit, byly odměněny dva týmy. Tým děvčat ze ZŠ Seifertova, který vedla Mgr. Markéta Ketnerová, s odrecitovaným příběhem pana Josefa Sedláka, a třetí byl také tým ze ZŠ E. Rošického s příběhem Věry Sosnarové. Všichni zapojení žáci dostali drobné odměny, které daroval Kraj Vysočina, Město Jihlava, Post Bellum a firma Fränkische. Vítězné týmy si navíc odnesly ceny od SMJ a společnosti Mindok. Ceny vítězným týmům předával náměstek primátorky pan Daniel Škarka, redaktorka, která s dětmi natáčela v rozhlase reportáže – paní Irena Šarounová a za Post Bellum Magdalena Hýrková.