Jako dcera německé matky byla po válce zařazena do odsunu německého obyvatelstva. S maminkou byla přemístěna do internačního tábora v Heleníně.

Autorský tým: Monika Kulhavá, Simona Nerudová, Stanislav Barták, Prokop Horský
Pedagogické vedení: Mgr. Jaroslav Taras
Škola: Základní škola Jihlava, Kollárova 30

„Jen si pamatuji, že když nám přišli říct, ať si do hodiny sbalíme, a že si přijdou pro nás, tak maminka zrovna dělala guláš a ten guláš jsme si vzali s sebou a nesli jsme ho v konvičce. A v továrně byla čára. Nemohli jsme ji překročit. A já jsem byla samozřejmě malá, tak jsem tam všude běhala. No a můj soused mi řekl, že jestli tu čáru ještě jednou přešlápnu, tak že mě zastřelí.“

Věra Kulhavá: Rozhlasová reportáž