V době normalizace se stal konzulem knížectví Hutt River v socialistickém Československu. V 80. letech emigroval na Západ.

Autorský tým: Vít Kašpárek, Šimon Mezera, Michal Průša
Pedagogické vedení: Jaroslav Taras
Škola: Základní škola Jihlava, Kollárova 30

„Nakonec se vyřítilo asi deset vojáků, začali nám salutovat, udělali špalír, dostali jsme zpátky naše pasy a otevřela se nám brána. Já na to šlápl, brečeli jsme radostí, řvali jsme, že jsme volní.“

Vladimír Kříž: Rozhlasová reportáž