Vzpomíná na válku, kdy se jim v bytě ubytovali ruští oficíři a na nedaleké tratě nalétávali kotláři. Vdávala se během měnové reformy, která je připravila o úspory.

Autorský tým: Matěj Hubený, Apolena Habrmannová, Dominik Háva, Julie Ferenčáková, Bedřich Habrmann
Pedagogické vedení: Jana Majerová
Škola: ScioŠkola Jihlava

„… všechny úspory se přepočítávaly ku 50. Ale ceny ne. Ceny byly ku 5. A my, když jsme si šli měnit peníze, co jsme měli, tak nám dali asi jenom 200 korun. Manžel jel do Brna, když se to stalo. Takže tam všichni chodili do restaurací se najíst. Tam se nechávaly dyškréce hodně veliký. Takže prakticky z těch peněz, co jsme měli, nebylo nic. A ty, co jsme měli na knížce, tak nám to zablokovali a nesměli jsme si to vybrat.”

Naděje Nováková: Rozhlasová reportáž