Zakladatelka Spolku krajanů a přátel České republiky v Miláně, kde žije od roku 1970

Autorský tým: Antonio Jakub Chiericozzi, Maria Cattaneo, Jan Moscardino
Pedagogické vedení: Renáta Malá, Jana Schulzová
Škola: Česká škola Miláno

„V ústavě zůstalo, že je náboženská svoboda. Takže nám nemohli zakázat, aby se chodilo do kostela. Dokonce bylo i vyučování náboženství ve škole. Ale děti na to museli přihlásit rodiče, oba rodiče tam museli přijít. A pan ředitel, když tu přihlášku přijímal, vysvětloval, uvidíte, že ty vaše děti tím budou poznamenaný, ne, nezapisujte je. Přemlouval je, aby se tam takhle neukazovali, protože tím to bylo poznamenaný, že jsme věřící. A naše maminka řekla, já jsem si ve Vídni hájila svůj jazyk a tady si budu hájit svojí víru!“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa