Po srpnové okupaci v roce 1968 zůstala po domluvě s rodiči v pouhých 17 letech sama ve Francii. Dnes žije v Paříži.

Autorský tým: Anna de Saint Denis, Yulia Colinet, Júlia Rondeau, Max Mikuš, Timothée Plassat
Pedagogické vedení: Miriam Pavlovičová, Ivana Fodorová, Zuzana Colinet Fodorová
Škola: Slovenská škola, škôlka a súbor Margarétka-Paríž

Ale ten šok pre mňa, ten psychologický šok z toho, keď mi mama povedala, že mám zostať, robil taký ťažký dojem, že mi bolo ťažko naraz sledovať udalosti na Slovensku aj v Česku a myslieť na moju budúcnosť. Mala som vlastne len jeden kufor, nič viac, bola som u cudzích ľudí a vôbec som nevedela, čo bude so mnou, ako ten život pôjde ďalej. Bolo to veľmi ťažké, mať 17 rokov, a bez rodičov, bez jazyka, bez peňazí a mať len vieru v budúcnosť.