V dětství s rodiči emigrovala z komunistického Československa. Dnes žije v Minnesotě (USA)

Autorský tým: Natalie Giese, Allison Kristyna Maxey, Sofia Juliette Maxey
Pedagogické vedení: Alena Youngberg, Jitka Šebek

Škola: Česká a slovenská škola Twin Cities (Minneapolis – Saint Paul, Minnesota)

„Jeli jsme s rodiči na autobusový zájezd přes Maďarsko do Jugoslávie. V Maďarsku jsme přenocovali v hotelu a rodiče se rozhodli, že v brzy ráno odejdeme jenom s malým zavazadlem. Jeli jsme autobusem k hranicím, tam bylo takové malé město, vystoupili jsme z autobusu a šli jsme pěšky přes les na hranice. V těch lesích jsme strávili několik nocí. Já byla ještě malá, bylo mi 5 let, a měla jsem strach. Čekali jsme na vhodný moment, a pak jsme přeběhli přes hranice. V Rakousku jsme se museli přihlásit na policii.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa