Je zástupcem třetí generace truhlářů z rodiny Pekových. 18 let působil jako diákon v místní Bratrské jednotě baptistů. Celý život prožil ve Svaté Heleně v rumunském Banátu. 

Autorský tým: Anna Pec, Gabriela Pec, Adela Pek, Alex Popescu
Pedagogické vedení: Klára Jíchová
Škola: ZŠ J. A. Komenského Svatá Helena, rumunský Banát

„V Čechách jsme byli hodněkrát na podívanou, asi desetkrát. Ale já jsem nechtěl jít do Čech. Já jsem investoval do rodiny. Snažil jsem se, aby byli víc pohromadě, aby se nerozprchli. Nebránil jsem jim, jenom jsem jim radil, ale nelituju. Teď tady máme všechno, co potřebujeme. Mohl jsem jít taky na práci do Srbska nebo jinde, ale nikdá jsem nenechal rodinu na pospas, abych odešel. Já jsem chtěl být s rodinou, vidět vyrůstat děti a tak.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa