Slavnostní zakončení projektu

Závěrečné prezentace vzdělávacího projektu organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů se zúčastnilo šest týmů ze dvou základních škol ze Sušice a ze dvou základních škol z Horažďovic. Týmy prezentovaly před zaplněným sušickým kinem výsledky svého půlročního snažení, během kterého kontaktovaly pamětníky ze Sušice, Horažďovic a okolí, natočily s nimi rozhovor a jejich životní příběh dále vyprávěly.

Za finanční podporu děkujeme městu Sušice a městu Horažďovice.

Výsledné práce žáků a medailonky pamětníků si můžete prohlédnout zde: https://www.pribehynasichsousedu.cz/susice-horazdovice/susice-horazdovice-2022-2023/