Slavnostní závěrečná prezentace plzeňských Příběhů našich sousedů se uskutečnila 2. října 2023 v Přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni.

Závěrečné prezentace vzdělávacího projektu organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů se zúčastnilo osm týmů z šesti základních škol v Plzni. Týmy prezentovaly před zaplněným Přednáškovým sálem Západočeského muzea výsledky svého půlročního snažení, během kterého kontaktovaly pamětníky z Plzně a okolí, natočily s nimi rozhovor a jejich životní příběh dále vyprávěly.

Za finanční podporu děkujeme plzeňským městským obvodům UMO 2, UMO 3, UMO 4

Výsledné práce žáků a medailonky pamětníků si můžete prohlédnout zde: https://www.pribehynasichsousedu.cz/plzen/plzen-2022-2023/