Závěrečná prezentace pamětnického projektu Příběhy našich sousedů v Táboře

Ve středu 14. června 2023 se kinosál Střední průmyslové školy strojní a stavební v Táboře stal již popáté dějištěm závěrečné prezentace příběhů pamětníků důležitých událostí 20. století z Tábora a okolí.

Letos se do projektu zapojilo sedmnáct dětí, které před téměř zaplněným sálem ukázaly výsledky několikaměsíční práce – rozhlasové reportáže a tříminutové prezentace, kde měly možnost pamětníka ještě blíže představit.

Jako první vystoupili studenti Gymnázia Pierra de Coubertina s příběhem bývalé zdravotní sestry Jaroslavy Kotaškové. Ta vyrůstala vedle Benešovy vily, a měla tak možnost navštěvovat Hanu Benešovou. Vzpomínky Jaroslavy Kotaškové studenti na závěrečné prezentaci doplnili bohatou fotodokumentací. Příběh Václava Háka představuje smutnou kapitolu táborské historie – jeho rodiče byli totiž během heydrichiády popraveni na táborském popravišti. Navíc v době, kdy se Anna Háková nacházela ve vysokém stupni těhotenství. Václav Hák přesto na svůj osud nezanevřel. A přesně to vystihli žáci Základní školy Mikuláše z Husi divadelním vystoupením – podařilo se jim vtipně ztvárnit průřez životem jejich pamětníka. Další tým studentů Gymnázia Pierra de Coubertina doslova naplnil obsah názvu projektu Příběhy našich sousedů, když natočil vyprávění Dagmar Křížkové, sousedky jedné ze studentek. Dagmar Křížková, dcera mluvčí Charty 77, vyprávěla o životě pod neustálým dohledem StB. Studenti svou prezentaci obohatili působivou scénkou, ve které pomocí převleků sehráli sledování StB. Jako poslední vystoupili opět studenti Gymnázia Pierra de Coubertina. Jejich pamětnice, Marie Válečková, popisovala příjezd ruských vojsk v srpnu 1968 do Tábora. Děti pak nejen ji ale i publikum pobavily sehráním dvou scének – z prvomájového průvodu a z jednání na školském odboru ONV. Nejednomu z přítomných diváků tak připomněly absurditu období normalizace.

Ani letošní ročník Příběhů našich sousedů nebyl soutěžní. Odborná porota ve složení Jana Šatná (učitelka), Zdeněk Žalud (historik) a Jan Kopřiva (novinář) tak nemusela řešit dilema, které zpracování příběhu bylo nejlepší. Všem studentům však předala užitečnou zpětnou vazbu. Kromě cenných rad si studenti odnesli i věcné dary od města Tábora, Únikových her Tábor, Muzea čokolády a marcipánu, Tělovýchovných zařízení města Tábora, Výkvětu Bistra a Jump arény Tábor.

Děti ukázaly publiku, ve kterém tradičně nechyběl starosta Tábora Štěpán Pavlík, že kreativitě se meze nekladou. Odměnou jim tak byl bouřlivý potlesk a slova chvály a dojetí od pamětníků i dalších diváků.

Příběhy zpracované mladými dokumentaristy z Táborska budou uchovány v online archivu Paměť národa, který vytváří a spravuje organizace Post Bellum. Reportáže i všechny ostatní výstupy žákovských týmů si můžete prohlédnout na webu Příběhy našich sousedů zde: Tábor