Sál Dělnického domu v brněnských Židenicích v úterý 18. června ožil Příběhy našich sousedů.

Závěrečné prezentace vzdělávacího projektu organizace Post Bellum se zúčastnilo devět týmů ze šesti brněnských základních škol. Týmy prezentovaly před zaplněným sálem výsledky svého takřka půlročního snažení, během kterého kontaktovaly pamětníky z Brna a okolí, natočily s nimi rozhovor a jejich životní příběh dále vyprávěly.

Prezentaci otevřela klavírním vystoupením Ema Dolanová. Poté moderátor večera, Marek Boček, přivítal nejen samotné pamětníky, ale také zástupce magistrátu města Brna, učitele, spolužáky zapojených studentů, rodiče, širokou veřejnost a také porotu, která měla za úkol poskytnout týmům zpětnou vazbu a vyhodnotit jejich výstupy umístěné na webu.

Za magistrát města Brna promluvila JUDr. Irena Matonohová, za Post Bellum MgA. Michaela Chalupská a pak už pódium patřilo žákovským týmům.

Prvním týmem, který představil plnému sálu „svoji“ pamětnici, byl tým ze ZŠ Novolíšeňská s příběhem Evy Cvečkové, který byl zpracován formou nápaditého krátkého dokumentárního filmu. V krátkém úvodu žákyně představily pamětnici a svoje zkušenosti s projektem doplnily o klavírní hudební doprovod jedné z nich. Dalším prezentujícím týmem byl první tým ze ZŠ Kneslova. Publikum mělo možnost nejprve vyslechnout rozhlasovou reportáž doplněnou fotografiemi ze života paní Marie Marečkové. Na rozhlasovou reportáž tým navázal scénkou, ve které prezentoval informace ze života pamětnice, které se do reportáže nevešly. První z týmů ze ZŠ Řehořova představil prezentací příběh pana Miroslava Poláka zachycený v krátkém dokumentárním filmu. Prezentací a rozhlasovou reportáží zachycující životní okamžiky Jiřiny Prokešové, navázal tým ze ZŠ J. A. Komenského. S příběhem paní Jany Kašparové bylo publikum seznámeno skrze scénicky ztvárněnou prezentaci a krátký dokumentární film prvního z týmů ze ZŠ Gajdošova. Příběh paní Marie Petříkové zachycený v rozhlasové reportáži doplněné o fotografie a scénku s obrazy života pamětnice zpracoval druhý z týmů ze ZŠ Kneslova. V pořadí sedmý prezentující tým ze ZŠ Řehořova se publiku představil prezentací a následným krátkým dokumentárním filmem ze života Marie Golkové. V předposledním příspěvku měli diváci možnost vyslechnout prezentaci a rozhlasovou reportáž o paní Danuši Ducháčkové, zpracovanou žáky ze ZŠ Slovanské náměstí. Pomyslnou tečku za vydařenými vystoupeními obstaral tým ze ZŠ Gajdošova, který představil svoji pamětnici Michaelu Vorlíčkovou skrze kreativní animaci a následnou prezentaci.

Všechny týmy předvedly obdivuhodné výkony, za které byly odměněny jak burácejícím potleskem a pohnutím (nejen) pamětníků, tak věcnými cenami od partnerů Vida! Science centrum, Racio, Papírny Brno, Hvězdárna a planetárium Brno, Starez sport, Pralinky od Lenky, nakladatelství Host a magistrátu města Brna.

Koordinátorka Tereza Pospíšilová poděkovala pedagogům. Za porotu pak promluvil Martin Koplík. Odborná porota ve složení, Martin Koplík, Eva Colledani a Pavlína Němečková ocenila výkony všech týmů.

Po skončení prezentace se jednotlivé týmy vyfotily se svými pamětníky a měly možnost dostavit se za porotou pro obsáhlejší zpětnou vazbu, čehož některé týmy s chutí využily. Zbytek publika se přesunul k občerstvení, u kterého se v nezávazné konverzaci završil povedený a pohodový podvečer, jehož atmosféru se podařilo zachytit na fotografiích Jakuba Šnajdra. Všem děkujeme za účast a vydařenou akci!

Výsledné práce žáků a medailonky pamětníků si můžete prohlédnout zde.