Eva Cvečková

Eva Cvečková

Autorský tým: Ema Bružeňáková, Ema Dolanová, Veronika Kuriálová a Natálie Ondráčková
Pedagogické vedení: Mgr. Lenka Vonášková
Škola: ZŠ Novolíšeňská, Brno

Danuše Ducháčková

Danuše Ducháčková

Autorský tým: Tadeáš Kadeřábek, David Michálek, Tomáš Prchal a Matyáš Tichý
Pedagogické vedení: Mgr. David Jalový
Škola: ZŠ Slovanské náměstí, Brno

Marie Golková

Marie Golková

Autorský tým: Hugo Franck Nayabi, Kristýna Nováková a Veronika Sedláčková
Pedagogické vedení: Mgr. Jakub Šustr
Škola: ZŠ Řehořova, Brno

Jana Kašparová

Jana Kašparová

Autorský tým: Antonie Dora Kašparová, Amálie Thea Kašparová, Jakub Nechaj a Nela Steinbauerová
Pedagogické vedení: Mgr. Klára Formánková
Škola: ZŠ Gajdošova, Brno

Marie Marečková

Marie Marečková

Autorský tým: Kristýna Čejková, Martin Kolman a Melanie Slavíková
Pedagogické vedení: Bc. Sabina Hanáková
Škola: ZŠ Kneslova, Brno

Marie Petříková

Marie Petříková

Autorský tým: Emma Černá, Monika Váňová a Jakub Zeiner
Pedagogické vedení: Bc. Sabina Hanáková
Škola: ZŠ Kneslova, Brno

Miroslav Polák

Miroslav Polák

Autorský tým: Eliška Pokorná, Eleanor Spáčilová, Eliška Stejskalová a Nikola Stejskalová
Pedagogické vedení: Mgr. Jakub Šustr
Škola: ZŠ Řehořova, Brno

Jiřina Prokešová

Jiřina Prokešová

Autorský tým: Andrea Brhlíková a Eliška Kočí
Pedagogické vedení: Mgr. Martina Čichoňová
Škola: ZŠ J.A. Komenského, Brno

Michaela Vorlíčková

Michaela Vorlíčková

Autorský tým: Hana Blažíková, Adéla Hermannová, Petr Kupčiha, Ema Staníková a Klára Školáková
Pedagogické vedení: Mgr. Klára Formánková
Škola: ZŠ Gajdošova, Brno