Středeční pozdní horké odpoledne patřilo v Rokycanech vzpomínkám pěti pamětníků, které zachytily žákovské týmy z Rokycan, Radnic, Strašic a Plas.

Na závěrečné prezentaci, která se konala v obřadní síni rokycanské radnice, se sešli pamětníci, pedagogové, žáci a jejich hosté, aby společně naslouchali příběhům svých sousedů, jejichž životy významně ovlivnily události 20. století.

Vyprávění Milana Štěrby, obyčejného kluka z Rokycan, který v roce 1968 emigroval nejprve do Německa a posléze do Švýcarska a vlastní pílí se vypracoval na významného mezinárodního tenisového rozhodčího, zachytili ve videoreportáži žáci osmé třídy ze ZŠ TGM v Rokycanech.

V audioreportáži žáků ze ZŠ Plasy jsme se vydali do vzpomínek malé Jany Čihákové, jejíž tatínek na konci druhé světové války ukrýval v okolních lesích uprchlíky z transportu smrti.

Animace žáků ze ZŠ Karla Vokáče ve Strašicích přiblížila přátelství dvou dívek, pamětnice Miroslavy Jiřičkové a Věrušky, dcery Karla Vokáče, účastníka protifašistického odboje popraveného v roce 1944.

Příběh Václava Sudy, jehož tatínek byl obětí nechvalně proslulé Akce K, nám ukázal, jak komunistický režim ovlivnil osud a další směrování celé rodiny. Jeho vyprávění zpracovali formou audioreportáže žáci ze ZŠ Radnice.

Očima tehdy šestileté Jaroslavy Pechmanové jsme se podívali na období konce druhé světové války a bombardování Plzně a byli jsme překvapeni tím, jak málo tyto události ovlivnily svět malé holčičky. Její příběh formou videoreportáže zpracovali žáci deváté třidy ze ZŠ TGM v Rokycanech.

Žáci během svých prezentací mluvili o výzvách, které pro ně některé části projektu představovaly, ale zároveň o úžasných zážitcích, jež díky němu získali. Jejich skvělé výstupy si můžete prohlédnout zde: https://www.pribehynasichsousedu.cz/plzensky-kraj/plzensky-kraj-ii-2023-2024/

 

Celá akce se nesla ve velmi příjemném duchu, na čemž měl velký podíl moderátor Jaroslav Kůla a také nádherné hudební vystoupení studentů ZUŠ Rokycany Terezy Lisé a Filipa Červenky.

V úvodu se chopili slova starosta města Rokycany Tomáš Rada a zástupkyně společnosti Post Bellum Jana Trnková.

Po vystoupení žáků došlo na poděkování pedagogům, kteří žákovské týmy vedli a věnovali jim svůj čas a podporu.

Žáci si také vyslechli slova chvály a uznání od odborné poroty, která se skládala z dokumentaristky Tamary Salcmanové a pedagožky Renaty Wünschové.

Na závěr také všem zúčastněným, tedy pamětníkům, pedagogům a žákům, poděkovala koordinátorka projektu Hana Čechurová.

Za organizaci projektu a finanční podporu projektu děkujeme organizaci Post Bellum, městu Rokycany a základním školám v Plasích, Radnicích a Strašicích. A poděkování patří také Techmanii, která všem žákům poskytla volné vstupenky.

Atmosféru této slavnostní události vám přiblíží fotografie Jana Růžičky.