Disidentka a dcera Kamily Moučkové, dcera statkáře živořícího v 50. letech v cihelně, válečný utečenec nebo divadelní a filmový herec, jehož dětství zasáhl proces s Miladu Horákovou

Osudy zajímavých osobností očima žáků z Prahy 2

Krásný a honosný sál Novoměstské radnice přivítal 17. 6. 2024 pamětníky, kteří mají opravdu co vyprávět. A byli to právě žáci ze škol MČ Praha 2, kteří jejím příběhům naslouchali. Ač se jedná o posluchače mladé, bylo jejich zapálení o to větší, a my jsme měli tu čest vyslechnout si jejich zážitky a vyprávění.

Žákovské týmy zde představovaly veřejnosti příběhy „svých“ pamětníků, které jako opravdoví dokumentaristé půl roku zpracovávaly v rámci projektu Příběhy našich sousedů v Praze 2. Této práci věnovaly opravdu velmi mnoho času a pokud by se snad někdo ptal, jak se jim to dařilo, tak jedinou odpovědí může být, že báječně!

Týmy zaznamenaly osm pamětníků, kteří jim vyprávěli své příběhy a jedná se opravdu o příběhy rozličné. Jsou jimi jak disidenti komunistického režimu v Československu, lidi s každodenními příběhy z minulého století, tak i utečenec před nynějším režimem v Rusku, který našel v Česku své útočiště.

Tento dokumentaristický projekt se v Praze 2 konal již po několikáté a žáci si v něm mohli na vlastní kůži vyzkoušet jaké to je natočit vyprávění pamětníka na diktafon, dohledat dobové materiály, zpracovat příběh do reportáže, a nakonec jej představit na slavnostní prezentaci. Letos se zapojilo sedm škol z Prahy 2 a životní osudy zajímavých osobností představilo osm týmů – ze ZŠ Kladská, ZŠ Na Smetance, ZŠ Jana Masaryka, ZŠ u sv. Štěpána, ZŠ Resslova, ZŠ Vratislavova a ZŠ Botičská.

Děti zpovídaly Kateřinu Willigovou, disidentku a dceru Kamily Moučkové, která v 70. letech podepsala Chartu 77 a po smrti manžela byla donucena k emigraci z Československa. Bývalou učitelkou na jedné ze škol a pamětnicí, kterou žáci vyzpovídali, je i Lýdie Šilarová, cílevědomá žena, která zná strádání, ale i přes to bere život s humorem a vidí svět optimisticky. O svých zážitcích z dob komunismu jim bohatě vyprávěla i neuvěřitelně energetická dáma Milena Kozumplíková, jejíž rodina poznala minulý režim opravdu „dobře“. Své zážitky z hereckého života, ale i nepříjemné vzpomínky z procesu s Miladou Horákovou s dětmi sdíleli Jan Přeučil s manželkou Evou Hruškovou. Boris Šujanský spravoval děti o svém tvrdém životě vyplněným prací. Život dítěte dorůstajícího v protirežimní rodině v 50. a 60. letech minulého staletí představila dětem doktorka a záchranářka Michaela Piňosová. Závěrem pak bylo představení krátkého reportážního animačního filmu věnující ho se paní N. žijící v Praha 2. Ta utekla z východní Ukrajiny před nynější válkou a její identita musí být vzhledem k bezpečnosti její rodiny utajena.

Všechny projekty posoudila i odborná porota ve složení Marina Hořínková, Barbora Sochorová a Jan Šotola. Porota posoudila zpracovaná dokumentární díla žáků i jejich prezentace před publikem a všem týmům poskytla cennou zpětnou vazbu.

Bylo nám velkou ctí, že na slavnostní prezentaci pronesl úvodní řeč radní MČ Praha 2 Jaroslav Šolc. K hostům promluvil také ředitel Post Bellum Mikuláš Kroupa. Celým odpolednem pak provedl moderátor Vojtěch Koval.

Speciální dík patří městské části Praha 2, která projekt finančně podpořila a bez jejíž podpory by se nemohl konat. Rádi bychom také výslovně poděkovali školskému odboru Praha 2 včele s Hanou Stránskou.

Všechny pamětnické příběhy najdete zde:

https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-2/praha-2-2023-2024/