Příběhy našich sousedů na středních školách v Praze

Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto podzimu vydávají zaznamenat i žáci pražských střeních škol. Úkolem studentských dokumentaristických týmů  bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie  zveřejníme během jara na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané žáky se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.