"Rebel" z disidentských kruhů, který utekl z vojny na pohřeb profesora Jana Patočky.

Autorský tým: Roman Garassy, Katarína Šodorová, Anna Kovaříková, Kateřina Částková
Pedagogické vedení: Mgr. Tomáš Nedvěd
Škola: Gymnázium Na Zatlance

,,Věčně zatýkali mámu, to bylo pomalu jednou za 14 dní. Prostě přijeli pro ni nebo ji zhavtli, jak říkala moje máma – zhavtli, někde po cestě. A měl jsem tu smůlu, že občas jsem šel s ní, takže vzali i mě.“

Ilja Stern: Rozhlasová reportáž