Otec Jaromíra byl osobní archivář a přítel Edvarda Beneše. V roce 1953 ho odsoudili na osm let za velezradu k pracím v uranových dolech. Kvůli perzekuci otce nemohl Jaromír studovat.

Autorský tým: Lukáš Vrtěl, Barbora Slavíková, Lucie Pumannová, Tereza Paseková, Veronika Střelbová
Pedagogické vedení: Mgr. Jana Gregorová Mezerová
Škola: VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská

Zavřu oči a mám to jako včera. V půl druhý v noci k nám vtrhlo šest chlapů, absolvoval 70hodinový výslech a přišel o poslední zuby co měl. To dodneška nemůžu odpustit.