Vyrůstala na Spořilově v silně protikomunistické rodině. Za normalizace se podílela na šíření neoficiální kultury.

Autorský tým: Julie Beková, Julie Kovařová, Sabina Mračková a Markéta Sládková
Pedagogické vedení: PhDr. Soňa Semotánová
Škola: SŠ hotelová Braník

„Množili jsme, co se dalo, roznášeli jsme knihy, který někdo přinesl ze zahraničí, opisovaly se na stroji. Byli jsme na mnoha schůzkách s lidmi počínaje Jirousem, Havlem, Devátým, Vlastou Chramostovou. Ty se tak různě i našim bytem prolnuli nebo my jejich. Nevím, jak se to stalo.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Ivana Follová: Rozhlasová reportáž