Narodila se v rodině sedláka, který odmítnul vstoupit do JZD, což se odrazilo na životě celé rodiny.

Autorský tým: František Muzikář a Martin Zentko
Pedagogické vedení: Mgr. Václav Nejedlý
Škola: ZŠ sv. Augustina

„Ze začátku 48 bylo to těžké, byly předepisované dodávky, i když jsme slepice chovali, ale všechno jsme museli odevzdávat, takže jsme jako děti si určitě vajíček neužily. V obchodě to nebylo ke koupení, ani nebylo peněz.“

Marie Kovaříková: Rozhlasová reportáž