Ein Künstler und Kultur- und Theaterliebhaber mit tschechisch-deutschen Wurzeln./ Umělec a milovník filmu a divadla s německo-českými kořeny.

Autorský tým/Autorenteam: David Bonack, Erika Píšová, Sylva Fischer
Pedagogické vedení/Pädagogische Leitung: Mgr. et. BcA. Aneta Bučková M.A. a Mgr. Lucie Konfrštová
Škola/Schule: Tschechischen Schule Regensburg/ Česká škola v Řezně

„Als er die Tür öffnete, überwältigte mich, oder nicht nur mich, sondern uns alle, solch ein Gestank, dass mir in dem Moment übel wurde. (…) Und in diesem Moment war ich bereit, mich umzudrehen und zurück nach Böhmen zu flüchten und mich dort einsperren zu lassen.“

„Jak otevřel ty dveře, tak na mě padnul, teda ne na mě, na nás padnul takovej smrad, že se mi momentálně udělalo špatně. (…) A já jsem byl ochoten, v tomto momentě se sebrat a utéct nazpátek do Čech a tam se nechat zavřít.“