Vášnivý myslivec a milovník motorek, který strávil svůj život v Dobršíně. Jako malý chlapec prožíval válku, během které mu šlo nejednou o jeho vlastní život. / Ein leidenschaftlicher Jäger und Motorradliebhaber, der sein Leben in Dobršín verbrachte. Als kleiner Junge erlebte er den Krieg, in dem es nicht nur einmal um sein eigenes Leben ging.

Autorský tým/Autorenteam: Martin Malat, Štěpán Kůs, Leoš Keila
Pedagogické vedení/Pädagogische Leitung: Mgr. Alena Kočí
Škola/Schule: ZŠ Sušice, Lerchova ulice

„Byli to hlavně černoši, byli zaparkovaní u nádraží, chodil jsem tam každý den, když dostávali večeři, měli rýži a pomeranče a takový suchary, bylo to moc dobré … „

„Das waren hauptsächlich Schwarze, sie haben beim Bahnhof geparkt, ich bin jeden Tag dort hingegangen, wenn sie zu Abend gegessen haben, sie hatten Reis und Orangen und solche Kekse, das war sehr gut …“

Rozhlasová reportáž/ Audioreportage