Jiří Samek je zakladatel speciální grafické techniky hlubotisk z lina. Jeho díla jsou zastoupena v mnoha grafických sbírkách předních galerií a muzeí doma i ve světě. Žije v Polici nad Metují.

Autorský tým: Ema Beranová, Jan Bouček, Lenka Jansová, Václav Liskovský, Jakub Šefc, Jakub Vacek
Pedagogické vedení: Vladimír Beran
Škola: Základní umělecká škola v Polici nad Metují

„Mám raději procházku kolem Police, než nějaký cestování daleký.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa