Dětství pana Středy bylo poznamenáno nedostatkem. Ke konci 2. světové války byl totálně nasazen na stavbě železnice z Náchoda–Bělovsi do Chudoby. Vzpomíná na ruské a židovské ženy, které na stavbě pracovaly. Silný dojem v něm zanechal pochod zubožených ruských válečných zajatců.

Autorský tým: Klára Lukašáková, Natálie Malá
Pedagogické vedení: Mgr. Jindřiška Vašáková
Škola: ZŠ Masarykova Broumov

„To bylo poprvé, co jsem ochutnal skutečné máslo.“