Ludmila Altmanová

Ludmila Altmanová

Autorský tým: Claudie Bagárová, Samuel David, Patrik Procházka a Sabina Wágnerová
Pedagogické vedení: Bc. Ondřej Fikar
Škola: ZŠ nám. 28. října, Brno

Simona Hradílková

Simona Hradílková

Autorský tým: Alžběta Mrázková, David Provazník, Dagmar Voborová, Terezie Vraštilová a Tereza Vyhnánková
Pedagogické vedení: Mgr. Lukáš Kratochvíl
Škola: ZŠ Krásného, Brno

Ivana Jelínková

Ivana Jelínková

Autorský tým: Filip Andres, Anna Bauerová, Samuel Hodonský, Tereza Hyčková a Miroslav Neumann
Pedagogické vedení: Mgr. Juraj Švec
Škola: ZŠ Masarova, Brno

Jitka Nebojsová

Jitka Nebojsová

Autorský tým: Lucie Blahová, Matteo La Carbonara, Anežka Řičánková a Štěpán Železný
Pedagogické vedení: Mgr. Zdeněk Koráb
Škola: ZŠ Hamry, Brno

Marie Trávníčková

Marie Trávníčková

Autorský tým: Barbora Hovorková, Vanda Kvardová, Jan Nový, Adam Putz a Jana Marie Vyleťalová
Pedagogické vedení: Mgr. Eva Dvořáčková
Škola: ZŠ Jana Broskvy, Brno

Irena Veberová

Irena Veberová

Autorský tým: Tereza Obrovská, Saša Kalousová, Alžběta Košíčková, Lada Štarhová a Matěj Vrána
Pedagogické vedení: Mgr. Jan Štrbík
Škola: ZŠ Hroznová, Brno

Zdeňka Vítková

Zdeňka Vítková

Autorský tým: Jan Bartusek, Tomáš Pokorný, Sára Strýčková, Filip Svoboda a Dušan Šugár
Pedagogické vedení: Bc. Pavel Smejkal
Škola: ZŠ Košinova, Brno

Izabella Žůrková

Izabella Žůrková

Autorský tým: Martin Oleksík, Karolína Pečinková, Michal Přibyl a Anna Visi
Pedagogické vedení: Mgr. Květa Dohnalová
Škola: ZŠ Sirotkova, Brno