V úterý 26. dubna 2022 proběhla v prostorách Křišťálového sálu Staré radnice slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů pro Brno X.

Slavnostní podvečer završil půlroční práci žákovských týmů brněnských základních škol, které se projektu pod vedením svých učitelů zúčastnily. Nádherné prostory Křišťálového sálu byly zaplněny do posledního místečka, prezentaci tak zhlédlo ke stovce diváků. A bylo se opravdu na co dívat!

Slavnost zahájila hudebním vystoupením klavíristka Marie Vaňková, úvodní slovo pak pronesla primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková. Moderátorka Karolina Antlová krátce představila průběh projektu, publikum se tak dozvědělo, že do projektu pro Brno X. bylo zapojeno celkem osm brněnských základních škol, které daly dohromady osm týmů. Všechny týmy měly za úkol natočit příběh svého vybraného pamětníka a zpracovat jej dokumentární formou, ať už jako rozhlasovou reportáž, animovaný film či video. Svůj výtvor doplnily ještě o vypracovaný životopis a fotografickou dokumentaci. Dohromady tak vznikly 3 rozhlasové reportáže, 2 animované filmy a 3 videa. Vše je k nahlédnutí na webových stránkách projektu https://www.pribehynasichsousedu.cz/brno-x.

A pak už došlo na samotné prezentace jednotlivých týmů, které měly publiku představit příběh svého pamětníka, přesněji řečeno tedy pamětnice. V tomto podzimním běhu projektu pro Brno X. si totiž žáci pro svou práci vybrali samé ženy! Příběhy těchto žen byly velmi různorodé a mnohdy velmi silné. Příběh Ivany Jelínkové, která měla díky nepříznivému kádrovému profilu studia plná komplikací a nyní v roli zástupkyně školy pomáhá jiným dětem, aby jejich cesta nebyla tak obtížná, prezentovali žáci ze ZŠ Masarova pod vedením pana učitele Juraje Švece. O tom, jak se žilo v městské části Brno – Obřany se dozvěděli od Jitky Nebojsové žáci ze ZŠ Hamry s panem učitelem Zdeňkem Korábem. Vyprávění Ireny Veberové, narozené do smíšeného manželství otce Poláka a matky sudetské Němky, zpracoval tým ze ZŠ Hroznová s panem učitelem Janem Štrbíkem. Svou ředitelku školy Ludmilu Altmanovou si vybrala ZŠ nám. 28 října s panem učitelem Ondřejem Fikarem. O životě na zámku si od Zdeňky Vítkové poslechli žáci ze ZŠ Košinova s panem učitelem Pavlem Smejkalem a o životě signatářky Charty 77 Simony Hradílkové mluvili žáci ze ZŠ Krásného pod vedením pana učitele Lukáše Kratochvíla. Silný příběh Marie Trávníčkové, která musela v 70. letech jako svobodná matka bojovat proti úřadům, aby si mohla ponechat své dítě, vyprávěl tým ze ZŠ Jana Broskvy od paní učitelky Evy Dvořáčkové a prezentace zakončil tým ze ZŠ Sirotkova (pod vedením paní učitelky Květy Dohnalové) s příběhem své oblíbené učitelky Izabelly Žůrkové.

Vzhledem k tomu, že projekt byl soutěžní, vše bedlivě sledovala odborná porota ve složení novinářky Mgr. Radky Loukotové, historika PhDr. Vladimíra Černého, Ph.D. a pedagožky Mgr. Terezy Topinkové. Jednotliví porotci už dříve zhlédli a obodovali žákovské výstupy umístěné na webu a nyní se zaměřili na veřejné prezentování týmů. Po sečtení všech bodů došlo k vyhlášení výsledků, které doprovázely silné emoce a nadšené výkřiky jednotlivých týmů. Porota se usnesla, že 1. místo náleží ZŠ Masarova, 2. místo pak získala ZŠ Sirotkova a na 3.místě se umístila ZŠ Jana Broskvy. Nicméně bodování dle porotců bylo velmi těsné a uznání si zaslouží všechny zúčastněné týmy!

Veliké poděkování patří všem sponzorům, kteří do projektu darovali krásné ceny, jmenovitě tedy Vida centrum, Starez sport, TIC, cukrárna TutiFruti a její Božský kopeček, Hvězdárna a planetárium města Brna, Jump Park, VZP, nakladatelství Host, nakladatelství Albatros media, Tron Laser Arena, Sport Balkán a Cryptomania. A v neposlední řadě také děkujeme Magistrátu města Brna a Jihomoravskému kraji za jejich podporu a spolufinancování projektu.