Olga Dvořáková

Olga Dvořáková

Autorský tým: Marek Budín, Veronika Dvořáková, Tereza Hanáková, Vilma Karásková a Alex Wetter
Pedagogické vedení: Mgr. Alice Rousová
Škola: ZŠ Gajdošova, Brno

Jiřina Lúčová

Jiřina Lúčová

Autorský tým: Zuzana Čermáková a Barbara Přibislavská
Pedagogické vedení: Mgr. Lucie Pavlíčková
Škola: ZŠ Řehořova, Brno

Janko Martinkovič

Janko Martinkovič

Autorský tým: Julie Benešová, Veronika Homolová, Tomáš Neplech, Tobiáš Polák, Sofie Skarlatudi
Pedagogické vedení: Mgr. Lucie Pavlíčková
Škola: ZŠ Řehořova, Brno

Vlasta Svobodová

Vlasta Svobodová

Autorský tým: Lenka Váňová, Richard Vašák a Petra Vítková
Pedagogické vedení: Mgr. Ivana Šlosarová
Škola: ZŠ Kneslova, Brno

Jan Tihlařík

Jan Tihlařík

Autorský tým: Emma Březinová, Filip Marek, Eliška Tihlaříková
Pedagogické vedení: Mgr. Klára Formánková
Škola: ZŠ Gajdošova, Brno

Marie Zdráhalová

Marie Zdráhalová

Autorský tým: Daniela Juránková, Daniela Perehinets, Jakub Piskovský a Jáchym Zdráhal
Pedagogické vedení: Mgr. Martin Stehlík
Škola: ZŠ Bednářova, Brno