Narodila se v Nové Vsi nedaleko Pohořelic do smíšeného manželství otce Poláka a matky sudetské Němky. Kvůli svému původu zažívala v dětství mnohé útrapy.

Autorský tým: Tereza Obrovská, Saša Kalousová, Alžběta Košíčková, Lada Štarhová a Matěj Vrána
Pedagogické vedení: Mgr. Jan Štrbík
Škola: ZŠ Hroznová, Brno

„…končila válka a ona zase z další vesnice deset kilometrů, tam byli Rusi a oni vstřelili Kaťušu, devátého května, a to zasáhlo ten statek, ohromně velkej. Všechno začalo hořet, dobytek, krávy, koně… a všechno lehlo popelem.“