Dlouholetý lesník si dobře pamatuje na konec války, kdy jeho rodina v lesní hájovně často ukrývala sovětské partyzány, třeba i na Vánoce 1944. Jeho otec byl zatčen gestapem a pak se účastnil pražského povstání.

Autorský tým: Antonín Drdla, Štěpán Lamplot, Filip Kotovic
Pedagogické vedení: Mgr. Miroslav Skalník
Škola:  Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha

„Ze všeho je potřeba brát si ponaučení, od těch dobrých věcí neutíkat a nepřekrucovat je, i když na vás někdo ze všech stran tlačí.“