Rodina pana Chmelaře pomáhala za války partyzánům, on sám byl dlouholetým kronikářem městyse Bohdalov.

Autorský tým: Tereza Chmelíková, Veronika Šerejchová, Simona Bartušková, Monika Koukalová, Natálie Bartošová, Lenka Ratajová
Pedagogické vedení: Mgr. Hana Kafková
Škola: Základní a mateřská škola Bohdalov

 „Dostal jsem se k psaní tak, že jsem si říkal: kroniku nikdo nepíše ani se nedělá zpravodaj…. a když za mnou přišel pan starosta, tak jsem se toho chopil.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa